Lišta barev

Zobrazí nebo skryje Lištu barev. Chcete-li změnit zobrazenou tabulku barev, zvolte Formát - Oblast a poté klepněte na kartu Barvy.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Zobrazit - Nástrojové lišty - Barvy


Klepněte na barvu, kterou chcete použít. Chcete-li změnit barvu výplně objektu, označte objekt a poté klepněte na barvu. Chcete-li změnit barvu čar označeného objektu, klepněte pravým tlačítkem na barvu. Chcete-li změnit barvu textu v objektu, poklepejte na textový objekt, označte text a poté klepněte na barvu.

Barvu je také možné přetáhnout z Lišty barev na objekt kresby ve snímku.

Ikona tipu

Chcete-li Lištu barev uvolnit, podržte klávesu Ctrl, klepněte na šedou oblast lišty a přetáhněte ji. Chcete-li Lištu barev znovu ukotvit, podržte Ctrl a přetáhněte záhlaví lišty k okraji okna.