Seznam

Přijme nebo odmítne jednotlivé změny.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Choose Edit - Track Changes - Manage - List tab

Choose Tools - AutoCorrect - Apply and Edit Changes. The AutoCorrect dialog appears. Click the Edit Changes button and navigate to the List tab.


The List tab displays all of the changes that were recorded in the current document. If you want to filter this list, click the Filter tab, and then select your filter criteria.

Pole výběru

Vypíše změny, který byly v dokumentu zaznamenány. Pokud vyberete v seznamu položku, příslušná změna se v dokumentu zvýrazní. Seznam seřadíte klepnutím na záhlaví sloupce. Pro výběr více položek v seznamu podržte při klepnutí .

Ikona tipu

Chcete-li upravit komentář položky seznamu, klepněte pravým tlačítkem na položku a zvolte Úpravy - Komentář.


Když přijmete nebo odmítnete změny, přeřadí se položky seznamu podle nového stavu "Přijato" nebo "Odmítnuto".

Činnost

Lists the changes that were made in the document.

Autor

Lists the user who made the change.

Datum

Lists the date and time that the change was made.

Komentář

Lists the comments that are attached to the change.

Přijmout

Accepts the selected change and removes the highlighting from the change in the document.

Odmítnout

Rejects the selected change and removes the highlighting from the change in the document.

Přijmout vše

Přijme všechny změny a odstraní z dokumentu zvýraznění.

Odmítnout vše

Odmítne všechny změny a odstraní z dokumentu zvýraznění.

V místní nabídce seznamu jsou k dispozici další příkazy:

Upravit komentář

Edit the comment for the selected change.

Seřadit

Seřadí seznam podle záhlaví sloupce.

Činnost

Sorts the list according to the type of change.

Autor

Sorts the list according to the Author.

Datum

Sorts the list according to the date and time.

Komentář

Sorts the list according to the comments that are attached to the changes.

Umístění v dokumentu

Sorts the list in a descending order according to the position of the changes in the document. This is the default sorting method.