Spravovat změny

Accept or reject recorded changes.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Choose Edit - Track Changes - Manage


Seznam

Přijme nebo odmítne jednotlivé změny.

Filtr

Nastaví kritéria filtrování seznamu změn na kartě Seznam.