Komentář

Enter a comment for the recorded change.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Choose Edit - Track Changes - Comment

Choose Edit - Track Changes - Manage - List tab. Click an entry in the list and open the context menu. Choose Edit Comment


Ikona poznámky

Komentář je možné připojit, je-li , nebo v dialogovém okně Spravovat změny.