Record Changes

Tracks each change that is made in the current document by author and date.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Choose Edit - Track Changes - Record


Je-li aktivní sledování změn, zaznamenávány jsou následující změny: