Sledování změn

Zobrazuje příkazy, které jsou k dispozici pro sledování změn v souboru.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Úpravy - Sledování změn


Record Changes

Tracks each change that is made in the current document by author and date.

Zamknout změny

Zabraňuje uživateli deaktivovat funkci ukládání změn nebo potvrzení či odmítnutí změn, pokud uživatel nezadá heslo.

Zobrazit

Shows or hides recorded changes.

Manage

Accept or reject recorded changes.

Comment

Enter a comment for the recorded change.