Editor obrázkových map

Umožňuje připojit URL k určitým oblastem v obrázku nebo skupině obrázků. Obrázková mapa je skupina jedné či více takových oblastí.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Úpravy - Obrázková mapa (také v místní nabídce vybraného objektu)


Přidání aktivních oblastí do obrazků

Můžete kreslit tři druhy oblastí: obdélníky, elipsy a mnohoúhelníky. Když klepnete na oblast, otevře se v okně prohlížeče nebo určeném rámci zadané URL. Také je možné určit text, který se zobrazí, když podržíte ukazatel myši na oblasti.

Použít

Provede změny obrázkové mapy.

Ikona

Použít

Otevřít

Načte existující obrázkovou mapu ve formátu MAP-CERN, MAP-NCSA nebo SIP StarView ImageMap .

Ikona

Otevřít

Uložit

Uloží obrázkovou mapu ve formátu MAP-CERN, MAP-NCSA nebo SIP StarView ImageMap .

Ikona

Uložit

Vybrat

Vybere oblast v obrázkové mapě pro úpravy.

Ikona

Vybrat

Obdélník

Nakreslí obdélníkovou aktivní oblast. Poté je možné zadat Adresu a Text oblasti a vybrat Rámec, ve kterém se má URL otevřít.

Ikona

Obdélník

Elipsa

Nakreslí elipsovitou aktivní oblast. Poté je možné zadat Adresu a Text oblasti a vybrat Rámec, ve kterém se má URL otevřít.

Ikona

Elipsa

Mnohoúhelník

Nakreslí v obrázku mnohoúhelníkovou aktivní oblast. Klepněte na tuto ikonu, poté přetáhněte ukazatel myši v obrázku a klepnutím určete jednu stranu mnohoúhelníku. Přesuňte ukazatel na místo, kde chcete ukončit další stranu, a klepněte. Toto opakujte, dokud nenakreslíte všechny strany mnohoúhelníku. Až skončíte, mnohoúhelník uzavřete poklepáním. Poté je možné zadat Adresu a Text oblasti a vybrat Rámec, ve kterém se má URL otevřít.

Ikona

Mnohoúhelník

Mnohoúhelník od ruky

Nakreslí aktivní oblast založenou na mnohoúhelníku kresleném od ruky. Klepněte na tuto ikonu a přesuňte ukazatel myši na místo, kde chcete oblast nakreslit. Táhnutím nakreslete čáru a uvolněním tlačítka myši tvar uzavřete. Poté je možné zadat Adresu a Text oblasti a vybrat Rámec, ve kterém se má URL otevřít.

Ikona

Mnohoúhelník od ruky

Upravit body

Dovoluje změnit tvar vybrané oblasti úpravou kotevních bodů.

Ikona

Upravit body

Přesunout body

Umožňuje přesunout jednotlivé kotevní body vybrané oblasti.

Ikona

Přesunout body

Vložit body

Přidá kotevní bod na obrys oblasti na místo, kam klepnete.

Ikona

Vložit body

Smazat body

Smaže vybraný kotevní bod.

Ikona

Smazat body

Aktivní

Povolí nebo zakáže hypertextový odkaz pro vybranou oblast. Zakázaná oblast je průhledná.

Ikona

Aktivní

Makro

Umožňuje přiřadit makro, které se spustí, když v prohlížeči klepnete na vybranou oblast.

Ikona

Makro

Vlastnosti

Umožňuje určit vlastnosti vybrané oblasti.

Ikona

Vlastnosti

Adresa:

Zadejte URL souboru, který chcete otevřít po klepnutí na vybranou oblast. Pokud chcete přejít na kotvu v dokumentu, adresa by měla mít podobu "file:///C/název_dokumentu#název_kotvy".

Text:

Zadejte text, který se má zobrazit, když podržíte ukazatel myši na oblasti. Pokud nezadáte text, zobrazí se Adresa.

Rámec:

Zadejte název rámce, ve kterém se má URL otevřít. Také je možné vybrat standardní rámec ze seznamu.

Seznam druhů rámců

Zobrazení obrázku

Zobrazí obrázkovou mapu, abyste na ni mohli klepnout a upravit oblasti.