Otevřít

Otevře vybraný objekt OLE v programu, ve kterém byl tento objekt vytvořen.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Úpravy - Objekt - Otevřít


Tento příkaz je vložen do podnabídky Úpravy - Objekt aplikací, která odkazovaný objekt vytvořila. V závislosti na aplikaci může mít příkaz "Otevřít" jiný název.

Až dokončíte změny, zavřete zdrojový soubor objektu OLE. V aktuálním dokumentu se poté objekt OLE aktualizuje.