Upravit odkazy

Lets you edit the properties of each link in the current document, including the path to the source file. This command is not available if the current document does not contain links to other files.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Úpravy - Odkazy


Ikona poznámky

Když otevřete soubor, který obsahuje odkazy, budete dotázáni na aktualizaci odkazů. V závislosti na místu uložení odkazovaných souborů může proces aktualizace trvat až několik minut.


Ikona poznámky

Pokud načítáte soubor, který obsahuje odkazy DDE, budete dotázáni na aktualizaci odkazů. Pokud nechcete navázat spojení se serverem DDE, aktualizaci odmítněte.


Poklepáním na odkaz v seznamu se otevře dialog Otevřít soubor, kde je možné vybrat jiný soubor pro tento odkaz.

Zdrojový soubor

Zobrazuje cestu ke zdrojovému souboru.

Prvek

Zobrazuje aplikaci (je-li známa), která naposledy uložila zdrojový soubor.

Typ

Zobrazuje typ zdrojového souboru, například obrázek.

Stav

Zobrazuje doplňující informace o zdrojovém souboru.

Automatický

Obsah odkazu se automaticky aktualizuje při otevření souboru. V souboru s odkazem se tak zobrazí všechny změny provedené ve zdrojovém souboru. Odkazované obrázky lze aktualizovat jen ručně. Tato možnost není dostupná pro odkazované obrázky.

Možnost Automatický je dostupná jen pro odkazy DDE. Odkaz DDE je možné vložit zkopírováním obsahu jednoho souboru a vložením do druhého příkazem Úpravy - Vložit jinak a výběrem pole Odkaz. DDE je textový propojovací systém, do cílového listu se zkopírují jen zobrazené číslice.

Ruční

Odkaz se aktualizuje pouze tehdy, když klepnete na tlačítko Aktualizovat.

Aktualizovat

Aktualizuje vybraný odkaz, aby se v aktuálním dokumentu zobrazovala naposledy uložená verze odkazovaného souboru.

Upravit

Změní zdrojový soubor vybraného odkazu.

Rozpojit odkaz

Zruší spojení mezi zdrojovým souborem a aktuálním dokumentem. V aktuálním dokumentu se zachová naposledy aktualizovaný obsah zdrojového souboru.