Hledání podobností

Find terms that are similar to the Find text. Select this checkbox, and then click the Similarities button to define the similarity options.

For example, a similarity search can find words that differ from the Find text by two characters.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zaškrtněte pole Úpravy - Najít a nahradit - Hledání podobností a zvolte tlačítko Podobnosti.

Na liště Data tabulky klepněte na ikonu Najít - zaškrtněte Hledání podobností - zvolte tlačítko Podobnosti (zobrazení databázové tabulky)

Na liště Návrh formuláře klepněte na ikonu Najít - zaškrtněte Hledání podobností - zvolte tlačítko Podobnosti (zobrazení formuláře)


Podobnosti

Nastavení voleb pro hledání podobností.

Nastavení

Specifikuje kritéria pro určení, zda je slovo podobné hledanému výrazu.

Zaměnit znaky

Enter the number of characters in the search term that can be exchanged. For example, if you specify 2 exchanged characters, "sweep" and "creep" are considered similar.

Přidat znaky

Zadejte maximální počet znaků, o které může délka slova přesáhnout délku hledaného výrazu.

Odstranit znaky

Zadejte počet znaků, o které může být slovo kratší než hledaný termín.

Zkombinovat

Hledá výraz, který odpovídá jakékoliv kombinaci nastavení podobnosti.