Vložit jinak

Vloží obsah schránky do aktuálního souboru ve vybraném formátu.

Zdroj

Zobrazí zdroj obsahu schránky.

Výběr

Vyberte formát, ve kterém chcete vložit obsah schránky.