Opakovat

Zopakuje poslední příkaz. Tento příkaz je dostupný v aplikaci Writer a Calc.