Zpět

Reverses the last command or the last entry you typed. To select the command that you want to reverse, click the arrow next to the Undo icon on the Standard bar.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Úpravy - Zpět

+Z

Na liště Standardní nebo liště Data tabulky klepněte na

Ikonka

Zpět


Ikona tipu

Chcete-li změnit počet příkazů, které lze vzít zpět, přejděte do expertního nastavení a nastavte novou hodnotu vlastnosti /org.openoffice.Office.Common/Undo Steps.


Ikona poznámky

Některé příkazy (např. úpravu stylů) nelze vrátit zpět.


Ikona tipu

Příkaz Zpět je možné zrušit příkazem Úpravy - Znovu.


Použití příkazu Zpět v databázových tabulkách

Když pracujete s databázovými tabulkami, zpět je možné vrátit pouze poslední příkaz.

Ikona upozornění

Pokud změníte obsah záznamu v databázové tabulce, která není uložená, a poté použijete příkaz Zpět, záznam se smaže.


Použití příkazu Zpět v prezentacích

Seznam příkazů Zpět se vymaže, když na snímek použijete nové rozvržení.