Tisk

Vytiskne aktuální dokument, výběr nebo určené stránky. Také je možné nastavit volby tisku pro aktuální dokument. Volby tisku se mohou lišit podle používané tiskárny a operačního systému.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Soubor - Tisk

+P

Na liště Standardní klepněte na

Ikonka

Tisknout soubor přímo


Dialogové okno Tisk se skládá ze tří hlavních částí: z náhledu s navigačními tlačítky, z několika karet s ovládacími prvky specifickými pro aktuální typ dokumentu a z tlačítek Tisk, Zrušit a Nápověda.

Chcete-li vědět jak vytisknout dokument, klepněte na některý z následujících odkazů.

Tisk textových dokumentů:

Tisk příručky

Náhled stránky před tiskem

Tisk více stránek na jednu stranu

Tisk v opačném pořadí

Výběr zásobníku papíru

Tisk sešitů:

Definování oblastí tisku na listu

Podrobnosti tisku listu

Výběr stránek pro tisk

Tisk listu na šířku

Tisk vybraných řádků nebo sloupců na každé stránce

Tisk prezentací:

Tisk prezentací

Vytištění snímku, aby se vešel na papír

Tisk obecně:

Tisk s redukcí dat

Černobílý tisk

Výběr maximální tisknutelné plochy na stránce

Ikona poznámky

Nastavení určená v dialogovém okně Tisk jsou platná pouze pro aktuální tiskovou úlohu, kterou spustíte klepnutím na tlačítko tisk. Požadujete-li změnit některé volby trvale, otevřete Nástroje - Možnosti - LibreOffice (název aplikace) - Tisk.


Ikona poznámky

Stisknutím Shift+F1 nebo volbou Nápověda - Co je to? a umístěním kurzoru na nějaký ovládací prvek v dialogovém okně Tisk zobrazíte rozšířený text nápovědy.


Náhled

Náhled ukazuje, jak bude vypadat každý list papíru. Procházet všemi listy můžete pomocí tlačítek pod náhledem.

Obecné

Na kartě Obecné naleznete nejdůležitější nastavení tisku. Můžete určit, jaký obsah dokumentu se bude tisknout. Můžete vybrat tiskárnu a otevřít dialogové okno s jejím nastavením.

LibreOffice Writer / Calc / Impress / Draw / Math

Karta se stejným názvem, jaký má aktuální aplikace, se používá ke stanovení obsahu, barev, velikosti a stránek pro tisk. Určujete nastavení, která jsou specifická pro aktuální typ dokumentu.

Rozvržení stránek

Pomocí karty Rozvržení stránek je možné vytisknout několik stránek na jeden list papíru, a ušetřit tak papír. Určujete uspořádání a velikost stránek, jak budou vypadat na skutečném papíru.

Změňte uspořádání stránek, které se budou tisknout na každý list papíru. Náhled ukáže, jak bude vypadat každý výsledný list papíru.

U některých typů dokumentu můžete zvolit tisk příručky.

Tisk příručky

Možnosti

Na kartě Možnosti můžete nastavit některé další možnosti pro aktuální tiskovou úlohu. Můžete tady určit, zda se bude tisknout do souboru místo toho, aby se tisklo na tiskárně.