Statistika

Zobrazí pro aktuální soubor statistiku.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Soubor - Vlastnosti - Statistika


Stránky:

Počet stránek v souboru.

This statistic does not include tables that were inserted as OLE objects.