Vlastní nastavení

Umožní Vám přidat vlastní pole s informacemi do dokumentu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Soubor - Vlastnosti - Vlastní vlastnosti


Vlastnosti

Vložte Váš vlastní obsah. můžete změnit jméno, typ a obsah každé řádky. Můžete přidat nebo odstranit řádky. Tyto položky budou vyexportovány jako metadata to jiného formátu.

Přidat

Klikněte na přidat novou řádku v seznamu nastavení.