Obecné

Obsahuje základní informace o souboru.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Soubor - Vlastnosti - Obecné


Soubor

Zobrazuje název souboru.

Typ:

Zobrazuje typ souboru aktuálního dokumentu.

Umístění:

Zobrazuje cestu a název adresáře, ve kterém je soubor uložen.

Velikost:

V poli je zobrazena velikost aktuálního dokumentu v bytech.

Vytvořen:

Zobrazuje datum a čas prvního uložení souboru a jeho autora.

Změněn:

Zobrazuje datum a čas posledního uložení ve formátu LibreOffice a autora změny.

Template:

Displays the template that was used to create the file.

Elektronicky podepsán:

Zobrazuje datum a čas, kdy byl soubor naposledy podepsán, a jméno autora, který dokument podepsal.

Elektronický podpis

Opens the Digital Signatures dialog where you can manage digital signatures for the current document.

Vytištěn:

Zobrazuje datum a čas, kdy byl soubor naposledy vytištěn, a jméno uživatele, který jej vytiskl.

Celkový čas úprav:

Zobrazuje celkový čas, po který byl soubor od svého vytvoření otevřen pro úpravy. Čas úpravy se aktualizuje při uložení souboru.

Číslo revize:

Zobrazuje počet uložení souboru.

Použít uživatelské údaje

Uloží do souboru celé jméno uživatele. Jméno lze upravit volbou - LibreOffice - Uživatelské údaje.

Obnovit vlastnosti

Nastaví čas úprav na nulu, datum vytvoření na aktuální datum a čas a číslo verze na 1. Také se smaže datum úpravy a vytištění.