Popis

Obsahuje informace s popisem dokumentu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Soubor - Vlastnosti - Popis


Název

Zadejte název dokumentu.

Předmět

Zadejte předmět dokumentu. Pomocí předmětu je možné seskupit dokumenty s podobným obsahem.

Klíčová slova

Vložte slova, která se použijí k indexování obsahu dokumentu. Klíčová slova musí být oddělena čárkou. Klíčové slovo může obsahovat prázdné znaky nebo středníky.

Komentáře

Zadejte komentáře, které pomohou dokument rozpoznat.