Vlastnosti dokumentu

Zobrazí vlastnosti aktuálního souboru, např. statistické údaje jako počet slov nebo datum vytvoření souboru.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Soubor - Vlastnosti


Dialogové okno Vlastnosti obsahuje následující karty:

Obecné

Obsahuje základní informace o souboru.

Popis

Obsahuje informace s popisem dokumentu.

VlastnĂ­ nastavenĂ­

Umožní Vám přidat vlastní pole s informacemi do dokumentu.

ZabezpeÄŤenĂ­

Nastaví možnosti zaheslování aktuálního dokumentu.

PĂ­smo

Embed document fonts in the current file.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Ikona poznámky

V závislosti na vašich přístupových právech k souboru nemusí dialogové okno Vlastnosti obsahovat všechny karty.