Export

Uloží aktuální dokument s jiným názvem a formátem na určené místo.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Soubor - Exportovat


Následující části popisují dialog LibreOffice Export. DialogyLibreOffice Otevřít a Uložit zapnete volbou - LibreOffice - Obecné a poté vyberte Použít dialogy LibreOffice v oblasti Dialogy Otevřít/Uložit.

O úroveň výše

Přesune se v hierarchii složek o jednu úroveň výše. Dlouhým klepnutím se přesunete do složek vyšší úrovně.

Ikonka

O úroveň výše

Vytvořit nový adresář

Vytvoří novou složku.

Ikonka

Vytvořit novou složku

Oblast míst

Zobrazuje "oblíbená" místa, tj. zástupce místních nebo vzdálených umístění.

Plocha k zobrazení

Displays the files and folders in the folder that you are in.

Název souboru

Enter a file name or a path for the file. You can also enter a URL

Typ souboru

Select the file format for the document that you are saving. In the display area, only the documents with this file type are displayed. File types are described in Information on Import and Export Filters.

Export

Saves the file.