Uložit jako

Saves the current document in a different location, or with a different file name or file type.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Soubor - Uložít jako


The following sections describe the LibreOffice Save as dialog. To activate the LibreOffice Open and Save dialog boxes, choose - LibreOffice- General, and then select the Use LibreOffice dialogs in the Open/Save dialogs area.

Ikona poznámky

To save a document as a template, use the command File - Templates - Save As Template.


Připojit se k serveru

Otevře dialogové okno, ve kterém lze nastavit připojení k různým typům serverů jako WebDAV, FTP, SSH, Windows Share nebo CMIS.

O úroveň výše

Přesune se v hierarchii složek o jednu úroveň výše. Dlouhým klepnutím se přesunete do složek vyšší úrovně.

Ikonka

O úroveň výše

Vytvořit novou složku

Vytvoří novou složku.

Ikonka

Vytvořit novou složku

Oblast míst

Zobrazuje "oblíbená" místa, tj. zástupce místních nebo vzdálených umístění.

Plocha k zobrazení

Displays the files and folders in the folder that you are in.

Název souboru

Enter a file name or a path for the file. You can also enter a URL

Typ souboru

Select the file format for the document that you are saving. In the display area, only the documents with this file type are displayed. File types are described in Information on Import and Export Filters.

Exportovat jako PDF

Formáty souborů XML

Ikona upozornění

Než dokument uložíte v externím formátu, vždy jej nejprve uložte ve formátu LibreOffice. Při exportu do externího formátu souboru může dojít ke ztrátě některého formátování.


Uložit

Saves the file.

Uložit s heslem

Chrání soubor heslem, které musí uživatel zadat při otevření souboru.

Ikona poznámky

S heslem lze uložit jen dokumenty používající XML formát LibreOffice.


Upravit nastavení filtru

Umožňuje pro některé typy datových souborů nastavit možnosti ukládání sešitu.

Výběr

Exportuje do jiného formátu pouze vybraný grafický objekt LibreOffice Draw a Impress. Pokud toto pole není zaškrtnuto, exportuje se celý dokument.

Ikona poznámky

Pokud exportujete do kteréhokoliv typu souboru, exportuje se celý dokument.