Uložit

Uloží aktuální dokument.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Soubor - Uložit

+S

Na liště Standardní nebo liště Data tabulky klepněte na

Ikonka

Uložit


Ikona poznámky

Když upravujete položku automatického textu, tento příkaz se změní na Uložit automatický text.