Možnosti

Další možnosti nastavení štítků nebo vizitek, např. synchronizace textu a volby tiskárny.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Soubor - Nový - Štítky - Možnosti

Zvolte kartu Soubor - Nový - Vizitky - Možnosti


Celá stránka

Creates a full page of labels or business cards.

Jeden štítek

Prints a single label or business card on a page.

Sloupec

Zadejte počet štítků nebo vizitek, které chcete v jednom řádku na stránce.

Řádek

Zadejte počet řádků štítků nebo vizitek, které chcete na stránce.

Synchronizovat obsahy

Allows you to edit a single label or business card and updates the contents of the remaining labels or business cards on the page when you click the Synchronize Labels button.

Synchronizovat štítky

The Synchronize labels button only appears in your document if you have selected the Synchronize contents on the Options tab when you created the labels or business cards.

Zkopíruje obsah levého horního štítku nebo vizitky do ostatních štítků či vizitek na stránce.

Tiskárna

Zobrazí název aktuálně vybrané tiskárny.

Nastavení

Otevře dialog Nastavení tiskárny.