Štítky

Zadejte text štítku a vyberte velikost papíru.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Soubor - Nový - Štítky - Štítky


Přípis

Zadejte nebo vložte text, který se má zobrazit na štítku (štítcích).

Text štítku

Zadejte text, který se má zobrazit na štítku. Také je možné vložit databázové pole.

Adresa

Vytvoří štítek s vaší zpáteční adresou. Text, který je v poli Text štítku se přepíše.

Ikona poznámky

Zpáteční adresu změníte volbou - LibreOffice a následným klepnutím na kartu Uživatelské údaje.


Databáze

Vyberte databázi, kterou chcete použít jako zdroj dat pro štítky.

Tabulka

Vyberte databázovou tabulku obsahujíc pole, kterou chcete použít na štítcích.

Pole databáze

Select the database field that you want, and then click the arrow to the left of this box to insert the field into the Label text box.

Název databázového pole se v poli Text štítku uzavře do závorek. Jednotlivá databázová pole je možné oddělit mezerami. Po stisknutí klávesy Enter se databázové pole posune na nový řádek.

Formát

You can select a pre-defined size format for your label or a size format that you specify on the Format tab.

Spojitě

Tiskne štítky na spojitý papír.

List

Tiskne štítky na jednotlivé listy.

Značka

Vyberte značku papíru, kterou chcete použít. Každá značka má jiné rozměry.

Typ

Vyberte formát rozměrů, který chcete použít. Dostupné formáty závisí na značce vybrané v seznamu Značka. Pokud chcete použít vlastní formát štítků, vyberte [Uživatelský] a poté určete formát na kartě Formát.

Informace

Druh papíru a rozměry štítků se zobrazují ve spodní části sekce Formát.