Často používaná tlačítka

Zrušit

Klepnutím na tlačítko Zrušit zavřete dialogové okno bez uložení provedených změn.

Dokončit

Provede všechny změny a zavře průvodce.

Nástrojové lišty

Klepnutím na šipku vedle některých ikon otevřete nástrojovou lištu. Chcete-li nástrojovou lištu přesunout, přetáhněte její záhlaví. Jakmile uvolníte tlačítko myši, nástrojová lišta zůstane na novém místě. Poté je možné lištu přetáhnout na jiné místo. Pokud lištu přetáhnete k okraji okna, ukotví se. Lištu zavřete klepnutím na ikonu Zavřít okno. Opět je možné lištu zviditelnit pomocí příkazu Zobrazit - Nástrojové lišty - (název lišty).

Číselník

  1. U ovládacích prvků je číselník vlastnost číselného pole, měnového pole, pole pro datum nebo čas. Pokud je tato vlastnost zapnuta, zobrazí se u pole dva symboly se šipkami v opačném směru (svislé nebo vodorovné).

  2. V Basic IDE je číselník jméno použité pro číselné pole se dvěma symboly šipek.

Do pole můžete vepsat číselnou hodnotu nebo ji vybrat pomocí šipek nahoru a dolů. Na klávesnici můžete stisknout šipku nahoru nebo dolů a tím zvýšit nebo snížit hodnotu v poli. Případně můžete stisknout klávesu Page Up nebo Page Down a tím nastavit maximální nebo minimální hodnotu.

Pokud pole obsahuje číselnou hodnotu, můžete také zadat měrnou jednotku, např. 1cm, 5 mm, 12 pt nebo 2".

Konvertovat

Při pohybu v dialogu se toto tlačítko nazývá Další. Na poslední stránce se tlačítko nazýva Konvertovat. Po klepnutí na toto tlačítko se provede konverze.

Místní nabídka

Chcete-li zobrazit místní nabídku objektu, nejprve klepněte na objekt tlačítkem myši a poté . Některé místní nabídky je možno zobrazit, i když není vybrán objekt. Místní nabídky najdete na všech místech LibreOffice.

Smazat

Po potvrzení odstraní vybraný prvek nebo prvky.

Odstranit

Bez nutnosti potvrzení odstraní vybraný prvek nebo prvky.

Měrné systémy

You can enter values in the input fields in different units of measurement. The default unit is inches. However, if you want a space of exactly 1cm, then type "1cm". Additional units are available according to the context, for example, 12 pt for a 12 point spacing. If the value of the new unit is unrealistic, the program uses a predefined maximum or minimum value.

Zavřít

Zavře dialogové okno a uloží všechny změny.

Zavřít

Zavře dialogové okno.

Použít

Použije změněné nebo vybrané hodnoty bez zavření dialogu.

Zmenšit / Maximalizovat

Po klepnutí na ikonu Zmenšit se zmenší dialog na velikost vstupního pole. Poté lze snadněji označit potřebný odkaz v sešitu. Ikona se také automaticky změní na Maximalizovat, kterou je možné obnovit dialog do původní velikosti.

Po klepnutí myší na list je dialogové okno automaticky minimalizováno. Jakmile tlačítko myši uvolníte, je dialog obnoven a odkazovaný rozsah zadaný pomocí myši je v dokumentu zvýrazněn modrým ohraničením.

Ikona

Zmenšit

Ikona

Maximalizovat

Pole náhledu

Zobrazí náhled aktuálního výběru.

Další

Po klepnutí na tlačítko Další průvodce použije aktuální nastavení a posune se na další krok. Pokud jste v posledním kroku, toto tlačítko se změní na Vytvořit.

Tlačítka dialogového okna

Obnovit

Obnoví změněné hodnoty zpět na předchozí hodnoty na kartě.

Zrušit

Zavře dialogové okno a zruší všechny změny.

OK

Uloží všechny změny a zavře dialogové okno.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Obnovit

Zruší změny provedené na aktuální kartě a vrátí zpět nastavení, které bylo aktivní při otevření dialogu. Když zavřete dialog, nezobrazí se žádost o potvrzení.

Obnovit

Obnoví změněné hodnoty zpět na hodnoty výchozí.

Ikona upozornění

Nezobrazí se potvrzující dotaz. Pokud potvrdíte dialog tlačítkem OK, všechna nastavení v tomto dialogu se změní.


Standardní

Nastaví hodnoty viditelné v dialogu zpět na výchozí hodnoty po instalaci.

Ikona upozornění

Před znovunačtením výchozího nastavení se nezobrazí potvrzující dotaz.


Zpět

Zobrazení předchozích nastavení v dialogu. Současné nastavení se zachová beze změn. Toto tlačítko je aktivní jen od kroku dva dále.

Možnosti

Po klepnutí na tlačítko Možnosti se dialogové okno rozšíří a zobrazí se další možnosti. Pokud na tlačítko klepnete znovu, okno se změní do původní podoby.

Viz také následující funkce:

Vyhledávání podporuje regulární výrazy. Například můžete zadat "all.*", abyste našli první výskyt "all" následovaný jakýmikoliv znaky. Chcete-li hledat text, který je rovněž regulárním výrazem, musíte před každý znak napsat znak \. Vypnout a zapnout automatické vyhodnocování regulárních výrazů můžete v - LibreOffice Calc - Výpočty.

Pokud nastane chyba, funkce vrací logickou nebo číselnou hodnotu.

(Tento příkaz je k dispozici pouze v místní nabídce).

Pokud poklepete na nástroj, je možné jej použít k více činnostem. Pokud na nástroj klepnete, vrátí se po dokončení činnosti zpět k původnímu výběru.

Pro zjištění více informací o ovládacím prvku stiskněte Shift+F1 a ukažte na daný ovládací prvek.

Options dialog buttons

OK

Save the changes in the page and close the Options dialog.

Cancel

Close the Options dialog and discard all changes done.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Ikona upozornění

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.