Instrukce pro použití LibreOffice Draw

Na stránce nápovědy pro LibreOffice obecně najdete rady, které jsou společné pro všechny části balíku, např. práce s okny a nabídkami, přizpůsobení LibreOffice, zdroje dat, Galerie a přetahování.

Pokud potřebujete nápovědu k jiné aplikaci, přepněte aplikaci v poli se seznamem v navigační části.

Úprava a seskupování objektů

Uspořádání a zarovnání objektů

Přechod tvarů dvou objektů

Kreslení výsečí a úsečí

Duplikování objektů

Seskupení objektů

Skládání objektů a konstrukce tvarů

Spojování čar

Skládání 3D objektů

Otáčení objektů

Úprava barev a textur

Definice vlastních barev

Nahrazování barev

Vytvoření barevného přechodu

Úprava textu

Přidání textu

Písmomalba a vytvoření grafického textu

Práce s vrstvami

Použití návrhu snímku na předlohu snímku

Změna výplně pozadí snímku

O vrstvách

Vkládání vrstev

Přesouvání objektů na jinou vrstvu

Práce s vrstvami

Přesouvání objektů

Různé

Klávesové zkratky pro objekty kresby

Vložení obrázku

Vložení, úpravy a uložení rastrových obrázků

Kopírování obrázků z galerie

Vkládání objektů z galerie

Použití stylu čáry pomocí nástrojové lišty

Definování zakončení čáry

Definování stylu čáry

Použití záchytných bodů