Pata grafu

Otevře dialog Pata grafu, kde můžete upravit vlastnosti paty grafu. Pata grafu je dolní oblast ve 3D grafech. Tato funkce je k dispozici jen pro 3D grafy.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Formát - Pata grafu (grafy)


Čára

Nastavte možností formátování vybrané čáry nebo čáry, kterou chcete nakreslit. Také je možné k čáře přidat šipky nebo změnit symbol diagramu.

Oblast

Nastaví vlastnosti výplně vybraného objektu kresby.

Průhlednost

Nastavení průhlednosti výplně vybraného objektu.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.