Stěna grafu

Otevře dialog Stěna grafu, kde můžete upravit vlastnosti stěny grafu. Stěna grafu je "svislé" pozadí za datovou oblastí grafu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Formát - Stěna grafu(grafy)


Čára

Nastavte možností formátování vybrané čáry nebo čáry, kterou chcete nakreslit. Také je možné k čáře přidat šipky nebo změnit symbol diagramu.

Oblast

Nastaví vlastnosti výplně vybraného objektu kresby.

Průhlednost

Nastavení průhlednosti výplně vybraného objektu.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.