Mřížka

Otevře dialog Mřížka, kde můžete určit vlastnosti mřížky.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Formát - Mřížka - Hlavní mřížka osy X, Y, Z/ Vedlejší mřížka osy X, Y, Z/ Mřížky všech os (grafy)


Čára

Nastavte možností formátování vybrané čáry nebo čáry, kterou chcete nakreslit. Také je možné k čáře přidat šipky nebo změnit symbol diagramu.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.