Osa Y

Otevře dialog Osa Y, ve kterém můžete upravit vlastnosti osy Y.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Formát - Osa - Osa Y/Vedlejší osa Y(grafy)


Čára

Nastavte možností formátování vybrané čáry nebo čáry, kterou chcete nakreslit. Také je možné k čáře přidat šipky nebo změnit symbol diagramu.

Znak

Určete formátování a písmo, které chcete použít.

Měřítko

Určuje měřítko os X a Y.

Umístění

Určuje umístění os.

Čísla

Určete formátování pro vybrané buňky.

Zarovnání

Upraví zarovnání popisků os nebo popisů grafu.