Legenda

Určuje ohraničení, výplň a vlastnosti znaků legendy.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Formát - Legenda nebo v grafu vyberte legendu a zvolte Formát - Formát výběru(grafy)


Čára

Nastavte možností formátování vybrané čáry nebo čáry, kterou chcete nakreslit. Také je možné k čáře přidat šipky nebo změnit symbol diagramu.

Oblast

Nastaví vlastnosti výplně vybraného objektu kresby.

Průhlednost

Nastavení průhlednosti výplně vybraného objektu.

Znak

Určete formátování a písmo, které chcete použít.

Zobrazit

Otevře dialog Legenda, který umožňuje změnit umístění legendy v grafu a určit zda má být legenda zobrazena.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.