Popis

Upraví vlastnosti vybraného popisu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte dialog Formát - Formát výběru - Popis (grafy)


Čára

Nastavte možností formátování vybrané čáry nebo čáry, kterou chcete nakreslit. Také je možné k čáře přidat šipky nebo změnit symbol diagramu.

Oblast

Nastaví vlastnosti výplně vybraného objektu kresby.

Průhlednost

Nastavení průhlednosti výplně vybraného objektu.

Znak

Určete formátování a písmo, které chcete použít.

Zarovnání

Upraví zarovnání popisu grafu.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.