Datový bod

Tento dialog umožní změnit nastavení vybraného datového bodu. Dialog je zobrazen pokud vyberete jeden datový bod a poté zvolíte Formát - Formát výběru.... Některé položky jsou dostupné pouze pro 2D nebo 3D grafy.

Ikona poznámky

Všechny provedené změny ovlivní jen jeden datový bod. Např. pokud změníte barvu sloupce, změní se jen barva jednoho sloupce.


Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte dialog Formát - Formát výběru - Datový bod


Čára

Nastavte možností formátování vybrané čáry nebo čáry, kterou chcete nakreslit. Také je možné k čáře přidat šipky nebo změnit symbol diagramu.

Oblast

Nastaví vlastnosti výplně vybraného objektu kresby.

Průhlednost

Nastavení průhlednosti výplně vybraného objektu.

Určete formátování a písmo, které chcete použít.

Popisky dat

Otevře dialog Popisky dat, který umožňuje nastavení popisků dat.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.