Lišta Náhled tisku

Lišta Náhled tisku je zobrazena, když zvolíte Soubor - Náhled tisku.

Předchozí strana

Moves back to the previous page in the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Ikona

Předchozí strana

Další stránka

Moves forward to the next page in the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Ikona

Další stránka

Moves to the first page of the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Ikona

Moves to the last page of the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Ikona

Přiblížit

Zvětší zobrazení aktuálního dokumentu. Aktuální míra přiblížení se zobrazuje ve stavovém řádku.

Ikona

Přiblížit

Oddálit

Zmenší zobrazení aktuálního dokumentu. Aktuální míra přiblížení se zobrazuje ve stavovém řádku.

Ikona

Oddálit

Celá obrazovka

Skryje nabídky a nástrojové lišty. Chcete-li režim zobrazení na celou obrazovku ukončit, klepněte na tlačítko Celá obrazovka.

Formát stránky

Otevře dialog, ve kterém je možné určit vzhled všech stránek v dokumentu.

Okraje

Zobrazí nebo skryje okraje stránky. Okraje mohou být posouvány pomocí myši a také mohou být nastaveny v dialogovém okně Styl stránky na kartě Stránka.

Měřítko

Posuvník slouží k nastavení měřítka tisknuté tabulky. Měřítko může být nastaveno také v dialogovém okně Styl stránky na kartě List.

Zavřít náhled

Tlačítko Zavřít náhled slouží k ukončení náhledu tisku.