Stavový řádek

Stavový řádek zobrazuje informace o aktuálním listu.

Umístění v dokumentu

Zobrazí pořadí aktuálního listu vzhledem k celkovému počtu listů v sešitu.

Aktuální styl stránky

Zobrazí aktuální styl stránky. Poklepáním je možné jej upravit, klepnutí pravým tlačítkem se přepnete na jiný z přiřazených stylů.

Přiblížení

Určuje míru přiblížení aktuální stránky.

Režim vkládání

Displays the current insert mode. You can toggle between INSRT = insert and OVER = overwrite.

Režim výběru

Zde můžete přepnout mezi různými režimy výběru.

Změna dokumentu

Pokud ještě nebyly změny dokumentu uloženy na pevný disk, zobrazuje se v tomto poli "*". Platí to také pro nové a ještě neuložené dokumenty.

Elektronický podpis

Viz také elektronické podpisy.

Výchozí vzorec, Datum/čas, Chybová zpráva

Zobrazí informace o aktuálním dokumentu. Implicitně se zobrazuje součet obsahu označených buněk.