Lišta Formátování textu

Lišta Formátování textu je zobrazena tehdy, je-li kurzor umístěn uvnitř objektu s textem, jako například v textovém rámci nebo v objektu kresby. Obsahuje příkazy pro formátování a zarovnání.

Název písma

Umožňuje vybrat název písma ze seznamu nebo zadat přímo název.

Umožňuje zadat více písem oddělených středníky. Pokud není první písmo k dispozici, použije LibreOffice následující, atd.

Ikonka

Název písma

Velikost písma

Umožňuje zvolit velikost písma ze seznamu, nebo ji zadat ručně.

Tučné

Změní vybraný text na tučný. Je-li kurzor uvnitř slova, je celé slovo označeno tučně. Je-li slovo nebo výběr již tučně, bude toto formátování odstraněno.

Ikona

Tučné

Kurzíva

Změní vybraný text na kurzívu. Je-li kurzor uvnitř slova, je celé slovo změněno na kurzívu. Je-li slovo nebo výběr již kurzívou, bude toto formátování odstraněno.

Ikona

Kurzíva

Podtržené

Podtrhne nebo zruší podtržení označeného textu.

Ikona

Podtržené

Barva písma

Click to apply the current font color to the selected characters. You can also click here, and then drag a selection to change the text color. Click the arrow next to the icon to open the Font color toolbar.

Ikonka

Barva písma

Řádkování: 1

Použije na aktuální odstavec jednoduché řádkování. Toto je výchozí nastavení.

Ikonka

Řádkování: 1

Řádkování: 1,5

Nastaví řádkování na 1,5.

Ikonka

Řádkování: 1.5

Řádkování: 2

Nastaví dvojité řádkování.

Ikonka

Řádkování: 2

Zarovnat vlevo

Zarovná odstavec k levému okraji stránky.

Ikona

Zarovnat vlevo

Na střed

Zarovná obsah odstavce na střed stránky.

Ikona

Zarovnat vpravo

Zarovná odstavec k pravému okraji stránky.

Ikona

Zarovnat vpravo

Do bloku

Zarovná odstavec k levému i pravému okraji stránky.

Ikona

Do bloku

Horní index

Zmenší velikost písma označeného textu a zvedne text nad základní řádek.

Ikonka

Horní index

Dolní index

Zmenší velikost písma označeného textu a sníží text pod základní řádek.

Ikonka

Dolní index

Znak

Změní písmo a formátování vybraných znaků.

Ikona

Znak

Odstavec

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment.

Ikona

Odstavec

Podpora asijských jazyků

Tyto příkazy jsou přístupné pouze tehdy, je-li povolena podpora pro asijské jazyky v - Jazyková nastavení - Jazyky.

Směr textu zleva doprava

Specifies the horizontal direction of the text.

Ikonka

Směr textu zleva doprava

Směr textu shora dolů

Specifies the vertical direction of the text.

Ikonka

Směr textu shora dolů