Lišta Formátování

Lišta Formátování obsahuje základní příkazy pro ruční formátování.

Styles

Specifies whether to show or hide the Styles window, which is where you can assign and organize Styles.

Icon

Styles

Název písma

Umožňuje vybrat název písma ze seznamu nebo zadat přímo název.

Umožňuje zadat více písem oddělených středníky. Pokud není první písmo k dispozici, použije LibreOffice následující, atd.

Ikonka

Název písma

Velikost písma

Umožňuje zvolit velikost písma ze seznamu, nebo ji zadat ručně.

Tučné

Změní vybraný text na tučný. Je-li kurzor uvnitř slova, je celé slovo označeno tučně. Je-li slovo nebo výběr již tučně, bude toto formátování odstraněno.

Ikona

Tučné

Kurzíva

Změní vybraný text na kurzívu. Je-li kurzor uvnitř slova, je celé slovo změněno na kurzívu. Je-li slovo nebo výběr již kurzívou, bude toto formátování odstraněno.

Ikona

Kurzíva

Podtržené

Podtrhne nebo zruší podtržení označeného textu.

Ikona

Podtržené

Barva písma

Click to apply the current font color to the selected characters. You can also click here, and then drag a selection to change the text color. Click the arrow next to the icon to open the Font color toolbar.

Ikonka

Barva písma

Zarovnat vlevo

Zarovná obsah buňky vlevo.

Ikona

Zarovnat vlevo

Zarovnat vodorovně na střed

Zarovná obsah buňky vodorovně na střed.

Ikona

Zarovnat vpravo

Zarovná obsah buňky vpravo.

Ikona

Zarovnat vpravo

Do bloku

Zarovná obsah buňky k levému a pravému ohraničení buňky.

Ikona

Do bloku

Formát čísla: měna

Aplikuje na vybrané buňky výchozí formát měny.

Ikonka

Formát čísla: měna

Formát čísla: procento

Použije formát procent na označené buňky.

Ikona

Formát čísla: procento

Formát čísla: výchozí

Použije výchozí formát čísla na označené buňky

Ikonka

Formát čísla: standardní

Formát čísla: přidat desetinné místo

Přidá jedno desetinné místo k číslům v označených buňkách.

Ikonka

Formát čísla: přidat desetinné místo

Formát čísla: odstranit desetinné místo

Odebere jedno desetinné místo číslům v označených buňkách.

Ikonka

Formát čísla: odstranit desetinné místo

Zmenšit odsazení

Pro zmenšení levého odsazení aktuálního odstavce nebo obsahu buňky a posun obsahu na předchozí krok tabulátoru klepněte na ikonu Zmenšit odsazení.

Ikonka

Zmenšit odsazení

Zvětšit odsazení

Pro zvětšení levého odsazení aktuálního odstavce nebo obsahu buňky a posun obsahu na následující krok tabulátoru klepněte na ikonu Zvětšit odsazení.

Ikonka

Zvětšit odsazení

Ohraničení

Po klepnutí na ikonu Ohraničení se otevře lišta Ohraničení, kde je možné upravit ohraničení oblasti listu nebo objektu.

Ikonka

Ohraničení

Barva pozadí

Klepnutím otevřete nástrojovou lištu, kde je možné kliknutím vybrat barvu pozadí odstavce. Barva bude použita jako pozadí aktuálního odstavce nebo vybraných odstavců.

Ikonka

Barva pozadí

Zarovnat nahoru

Zarovná obsah buňky k hornímu okraji buňky.

Ikonka

Zarovnat nahoru

Zarovnat svisle na střed

Zarovná obsah buňky svisle na střed.

Ikonka

Zarovnat svisle na střed

Zarovnat dolů

Obsah buňky zarovná ke spodnímu okraji buňky.

Ikonka

Zarovnat dolů

Formát čísla: datum

Použije na označené buňky formát data.

Formát čísla: exponenciální

Použije na označené buňky exponenciální formát.

Další ikonky

Pokud je zapnuta podpora CTL, zobrazí se další dvě ikonky.

Zleva doprava

zleva doprava

Text se zadává zleva doprava.

Zprava doleva

zprava doleva

Text formátovaný v jazyce s komplexním rozvržením se zadává zprava doleva.