Použití scénářů

Scénář LibreOffice Calc je sada hodnot buněk, které můžete použít ve výpočtech. Každému scénáři v listu přiřadíte název. Na jednom listu můžete určit několik scénářů, v každém jiné hodnoty buněk. Poté můžete snadno přepnout mezi hodnotami buněk pomocí názvu scénářů a okamžitě uvidíte výsledky. Scénáře jsou nástrojem, kterým můžete otestovat své analýzy "co když".

Tvorba vlastních scénářů

Pro vytvoření scénáře nejprve vyberte všechny buňky, ve kterých jsou data pro něj potřebná.

  1. Select the cells that contain the values that will change between scenarios. To select multiple cells, hold down the key as you click each cell.

  2. Zvolte Nástroje - Scénáře. Zobrazí se dialog Vytvořit scénář.

  3. Zadejte název scénáře a nechte ostatní pole nezměněná. Zavřete dialog klepnutím na OK. Váš nový scénář je automaticky aktivován.

Použití scénářů

Scénáře lze vybírat též v Navigátoru:

  1. Otevřete Navigátor klepnutím na ikonu Navigátor na liště Standardní.

  2. Click the Scenarios icon Scenarios icon in the Navigator.

Uvidíte definované scénáře a komentáře, které k nim byly zadány při vytvoření scénářů.

Ikona poznámky

Pokud vás zajímá, které hodnoty ve scénáři ovlivňují jiné hodnoty, zvolte Nástroje - Detektiv - Sledovat závislosti. Zobrazí se šipky k buňkám, které jsou přímo závislé na aktuální buňce.