Editing Pivot Charts

Edit a pivot chart in the same way as normal charts.

To edit a pivot chart

 1. Klepnutím na graf můžete měnit vlastnosti objektu:

  Velikost a umístění na aktuální stránce.

  Zarovnání, zalomení textu, okraje a další.

 2. Poklepáním na graf se přepnete do režimu úprav grafu, kde můžete měnit:

  Hodnoty dat grafu (u grafĹŻ s vlastnĂ­mi daty).

  Typ grafu, osy, popisy, stěny, mřížky a další.

 3. Poklepáním na prvek grafu v režimu úprav grafu můžete:

  Poklepáním na osu: měnit její měřítko, typ, barvu a další vlastnosti.

  Poklepáním na datový bod: vybrat a upravovat vlastnosti datových řad, do nichž datový bod patří.

  S vybranou datovou řadou, klepnutím a pak poklepáním na jeden datový bod: měnit vlastnosti tohoto bodu (např. jednoho sloupce ve sloupcovém grafu).

  Poklepáním na legendu: vybrat a měnit tuto legendu. Klepnutím a pak poklepáním na symbol ve vybrané legendě: měnit vlastnosti přiřazené datové řady.

  Poklepáním na libovolný jiný prvek grafu, nebo klepnutím na prvek a otevřením nabídky Formát: upravit jeho vlastnosti.

 4. KlepnutĂ­m mimo graf ukonÄŤĂ­te reĹľim Ăşprav.

Ikona tipu

Chcete-li graf vytisknout ve vysoké kvalitě, můžete jej exportovat do souboru PDF a ten vytisknout.


V režimu úprav grafu vidíte lištu Formátování grafu poblíž horního okraje dokumentu. Lišta kreslení grafu se objeví poblíž spodního okraje dokumentu. Tato lišta kreslení obsahuje podmnožinu ikon z lišty Kreslení programů Draw a Impress.

Klepnutím pravým tlačítkem na prvek grafu můžete otevřít místní nabídku. Místní nabídka obsahuje mnoho příkazů pro formátování daného prvku.

Ăšprava popisĹŻ grafu

Ăšprava os grafu

Ăšprava legendy grafu

Přidání textury na sloupce grafu

3D pohled

Open file with example: