Smazání kontingenční tabulky

Kontingenční tabulku smažete tím, že nastavíte kurzor do kterékoliv její buňky a v místní nabídce zvolíte Smazat.

Ikona upozornění

If you delete a pivot table linked to a pivot chart, the pivot chart is also deleted. A dialog box opens to confirm the pivot chart deletion.


Open file with example: