Přiřazení formátu pomocí vzorce

Funkce STYLE() může být přidána ke stávajícímu vzorci v buňce. Můžete například ve spojení s funkcí CURRENT obarvit buňku podle její hodnoty. Vzorec =...+STYLE(IF(CURRENT()>3; "Červená"; "Zelená")) nastaví buňce styl "Červená", pokud je její hodnota větší než 3, v opačném případě bude použit styl "Zelená".

Chcete-li použít vzorec pro všechny buňky ve vybrané oblasti, můžete použít dialogové okno Najít a nahradit.

 1. Označte všechny požadované buňky jako blok.

 2. Vyberte v nabídce příkaz Úpravy - Najít a nahradit.

 3. For the Find term, enter: .*

  ".*" je regulární výraz znamenající obsah aktuální buňky.

 4. Enter the following formula in the Replace field: =&+STYLE(IF(CURRENT()>3;"Red";"Green"))

  The "&" symbol designates the current contents of the Find field. The line must begin with an equal sign, since it is a formula. It is assumed that the cell styles "Red" and "Green" already exist.

 5. Zaškrtněte Regulární výrazy a Pouze současný výběr. Klepněte na Najít vše.

  Všechny buňky s obsahem ve vybrané oblasti se zvýrazní.

 6. Klepněte na Nahradit vše.