Odkazy na jiné listy

V buňce listu je možné zobrazit odkaz na buňku v jiném listu.

Stejným způsobem můžete vytvořit odkaz na buňku v druhém dokumentu. Podmínkou je, aby druhý dokument už byl uložen jako soubor.

Vytvoření odkazu na buňku stejného dokumentu

 1. Otevřete nový sešit.

 2. Do buňky A1 na List1 zadejte vzorec:

  =List2.A1

 3. Klepněte na kartu List2 ve spodní části sešitu. Nastavte kurzor do buňky A1 a zadejte text nebo číslo.

 4. Přejdete-li zpět na List1, v buňce A1 se zobrazí tentýž obsah. Změní-li se obsah buňky A1 Listu2, změní se také obsah buňky A1 Listu1.

Vytvoření odkazu na buňku jiného dokumentu

 1. Zvolte Soubor - Otevřít pro otevření už existujícího sešitu.

 2. Pomocí Soubor - Nový založte nový sešit. Přesuňte kurzor na buňku, do níž chcete vložit externí data. Potom jako první znak napište rovnítko. Tím dáte najevo, že chcete vložit vzorec.

 3. Nyní se přepněte do dokumentu, který byl před chvílí otevřen. Klepněte myší na buňku s údaji, které chcete do nového dokumentu vložit.

 4. Přepněte se zpět do nového sešitu. Ve vstupním řádku teď uvidíte, jak pro vás LibreOffice·Calc·přidal do vzorce odkaz.

  Odkaz na buňku jiného dokumentu se skládá z názvu tohoto dokumentu uzavřeného do jednoduchých uvozovek, znaku # a názvu příslušného listu následovaného tečkou a jménem odkazované buňky.

 5. Klepnutím na ikonu se zelenou zaškrtávací značkou vzorec potvrdíte.

 6. Pokud myší uchopíte čtvereček v pravém dolním rohu vybrané buňky a tažením označíte oblast buněk, LibreOffice automaticky vloží odpovídající odkazy do přilehlých buněk. Jménu listu předchází znak "$", který určuje, že se jedná o absolutní odkaz.

Pokud se podíváte na název druhého dokumentu v tomto vzorci, všimnete si, že je zapsán jako URL. To znamená, že můžete použít také URL z Internetu.