Výpočty s údaji času a kalendářních dat

V programu LibreOffice Calc lze provádět výpočty s datem a časovými údaji. Například ke zjištění vašeho stáří v sekundách nebo hodinách proveďte následující kroky:

  1. V sešitu zadejte do buňky A1 datum svého narození.

  2. Zadejte do buňky A3 následující vzorec: =NOW()-A1

  3. Po stisknutí klávesy Enter se výsledek zobrazí ve formátu data. Protože výsledek má být rozdíl vyjádřený počtem dnů, musíte buňku A3 zformátovat jako číslo.

  4. Umístěte kurzor do buňky A3, klepněte pravým tlačítkem myši a z místní nabídky vyberte Formát buněk.

  5. Zobrazí se dialogové okno Formát buněk. Na kartě Čísla už bude zvýrazněná kategorie "Číslo". Formát je nastaven na "General", což vede k tomu, že výsledek výpočtu obsahujícího datum bude zobrazen jako datum. Abyste výsledek zobrazili jako číslo, nastavte formát čísla na "-1,234" a zavřete dialogové okno tlačítkem OK.

  6. V buňce A3 je zobrazen počet dnů mezi dnešním a zadaným datem.

  7. Možné je vyzkoušet další vzorce: zadáním vzorce =A3*24 do buňky A4 vypočtete počet hodin, zadáním vzorce =A4*60 do buňky A5 vypočtete počet minut a zadáte-li do buňky A6 vzorec =A5*60, vypočtete počet sekund. Po každém zadání vzorce stiskněte klávesu Enter.

The time since your date of birth will be calculated and displayed in the various units. The values are calculated as of the exact moment when you entered the last formula and pressed the Enter key. This value is not automatically updated, although "Now" continuously changes. In the Data menu, the menu item Calculate - AutoCalculate is normally active; however, automatic calculation does not apply to the function NOW. This ensures that your computer is not solely occupied with updating the sheet.