Určení barvy nebo obrázku na pozadí

Pro oblast buněk v aplikaci LibreOffice Calc můžete stanovit barvu pozadí nebo obrázek jako pozadí.

Definice Barvy Pozadí v sešitě aplikace LibreOffice Calc.

  1. Vyberte buňky.

  2. VyberteFormát - Buňky (nebo Formát Buněk z místní nabídky).

  3. Na kartě Pozadí vyberte barvu pozadí.

Obrázek na Pozadí buněk

  1. Zvolte Vložit - Obrázek - Ze souboru.

  2. Vyberte obrázek a klikněte na Otevřít.

    Obrázek je přikotven k aktuální buňce. Můžete libovolně pohybovat s obrázkem a měnit jeho velikost. Pro umístění obrázku můžete použít příkaz Uspořádat - Na Pozadí z místní nabídky. Pro výběr obrázku, který bude umístěn na pozadí, použijte .