Použití automatického formátu na vybranou oblast buněk

Funkci automatického formátu můžete použít pro rychlé formátování listu nebo vybrané oblasti buněk.

Použití automatického formátu na list nebo vybranou oblast buněk

 1. Vyberte buňky (včetně záhlaví sloupců a řádků), které chcete formátovat.

 2. Zvolte Formát - Automatický formát.

 3. Klepněte na Více pro výběr atributů automatického formátu.

 4. Klepněte na OK.

  Formát je použit na vybranou oblast buněk.

Ikona poznámky

Nezměnila-li se barva obsahu buněk, zvolte Zobrazit - Zvýrazňování hodnot.


Definování automatického formátu pro sešity

Můžete vytvořit nový automatický formát, který bude dostupný pro všechny sešity.

 1. Naformátujte sešit.

 2. Zvolte Úpravy - Vybrat vše.

 3. Zvolte Formát - Automatický formát.

 4. Klepněte na Přidat.

 5. Do pole Název dialogu Přidat Automatický formát napište název formátu.

 6. Klepněte na OK.