Rozpoznání názvů jako adres

Buňky s textem je možné použít jako odkazy na sloupce nebo řádky, ve kterých se nacházejí.

Vzorový sešit

Ve vzorovém sešitě lze názvem 'Sloupec jedna' ve vzorci odkazovat na oblast buněk B3B5 nebo názvem 'Sloupec dva' odkazovat na oblast C2C5. Stejně tak názvem 'Řádek jedna' odkazujete na oblast B3D3 nebo názvem 'Řádek dva' na oblast B4D4. Výsledkem výpočtu vzorce s názvem například SUM('Sloupec jedna') je 600.

Tato funkce je ve výchozím nastavení zapnutá. Vypnete ji volbou - LibreOffice Calc - Výpočty a zrušením zaškrtnutí pole Automaticky najít popisky sloupců a řádků.

Ikona tipu

If you want a name to be automatically recognized by Calc, the name must start with a letter and be composed of alphanumeric characters. If you enter the name in the formula yourself, enclose the name in single quotation marks ('). If a single quotation mark appears in a name, you must enter a backslash in front of the quotation mark, for example, 'Harry\'s Bar'.