Kódy chyb v aplikaci LibreOffice Calc

Následuje tabulka s přehledem chybových hlášení LibreOffice Calc. Pokud nastane chyba v buňce, která obsahuje kurzor, chybové hlášení se zobrazí ve stavovém řádku.

Kód chyby

Zpráva

Vysvětlení

###

none

Buňka není dostatečně široká pro zobrazení celého obsahu.

501

Neplatný znak

Znak ve vzorci není platný.

502

Neplatný argument

Neplatný argument funkce. Například záporné číslo ve funkci SQRT(). V tomto případě použijte funkci IMSQRT().

503
#NUM!

Neplatná operace s plovoucí desetinnou čárkou

Výsledek výpočtu přetekl z definovaného rozsahu hodnot.

504

Chyba v seznamu parametrů

Parametr funkce je neplatného typu, např. text místo čísla nebo odkaz k doméně místo odkazu k buňce.

508

Chyba: Chybějící část dvojice

Chybějící závorka, např. uzavírající závorka bez odpovídající otevírací závorky

509

Chybí operátor

Chybějící operátor, např. v "=2(3+4) * ", kde chybí operátor mezi "2" a "(".

510

Chybí proměnná

Chybějící proměnná, např. když jsou dva operátory vedle sebe "=1+*2".

511

Chybí proměnná

Funkce vyžaduje více proměnných než je zadáno, např. funkce AND() nebo OR().

512

Přetečení vzorce

Kompilátor: celkový počet interních symbolů (tj. operátorů, proměnných, závorek) ve vzorci přesáhl 8192.

513

Přetečení řetězce

Kompilátor: identifikátor ve vzorci přesahuje velikost 64 KB. Interpret: výsledek řetězcové operace přesahuje velikost 64 KB.

514

Interní přetečení

Řadící operace s příliš velkým objemem číselných dat (max. 100 000), nebo přetečení zásobníku výpočtu.

516

Vnitřní syntaktická chyba

V zásobníku výpočtu je očekávána matice, která však není k dispozici.

517

Vnitřní syntaktická chyba

Neznámá instrukce, např. dokument s novější funkcí je načten do starší verze, která tuto funkci neobsahuje.

518

Vnitřní syntaktická chyba

Proměnná není k dispozici

519
#VALUE

Žádný výsledek (v buňce se zobrazí #VALUE namísto Chyba:519!)

Výsledkem vzorce je hodnota, která neodpovídá definici; nebo buňka odkazovaná ve vzorci obsahuje text místo čísla.

520

Vnitřní syntaktická chyba

Kompilátor vrátil neznámý kód kompilátoru.

521

Vnitřní syntaktická chyba

Žádný výsledek.

522

Cyklický odkaz

Vzorec odkazuje přímo nebo nepřímo sám na sebe a volba Iterace není povolena v - LibreOffice Calc - Výpočty.

523

Výpočet nekonverguje

Funkce nedosáhla cílové hodnoty, nebo iterativní odkazy nedosáhly minimální změny v nastavených mezích.

524
#REF

Neplatný odkaz (v buňce se zobrazí #REF namísto Chyba:524)

Kompilátor: nelze vyhodnotit název sloupce nebo řádku. Interpret: ve vzorci chybí sloupec, řádek nebo list s odkazovanou buňkou.

525
#NAME?

Neplatné názvy (v buňce se zobrazí #NAME? namísto Chyba:525)

Identifikátor nelze vyhodnotit. Např. neplatný odkaz, neplatný název domény, neplatný sloupec/řádek, chybějící makro nebo nesprávný desetinný oddělovač.

526

Vnitřní syntaktická chyba

Již se nepoužívá, ale může vzniknout ve starých dokumentech, je-li výsledkem vzorec z domény.

527

Interní přetečení

Interpret: Odkazy (např. když buňka odkazuje na buňku) jsou příliš zanořené.

532
#DIV/0!

Dělení nulou

Dělení nulou pomocí operátoru /
Tuto chybu vrací i jiné funkce, například:
VARP s méně než 1 argumentem
STDEVP s méně než jedním argumentem
VAR s méně než 2 argumenty
STDEV s méně než 2 argumenty
STANDARDIZE při stdev=0
NORMDIST při stdev=0