Umístění v dokumentu

Zobrazí pořadí aktuálního listu vzhledem k celkovému počtu listů v sešitu.