YEAR

Vrátí rok ze zadané vnitřní reprezentace data.

Syntaxe

YEAR(Číslo)

Číslo je vnitřní reprezentace data, pro kterou chcete zjistit rok.

Příklady

=YEAR(1) vrátí 1899

=YEAR(2) vrátí 1900

=YEAR(33333.33) vrátí 1991