WEEKNUM

WEEKNUM vypočítá číslo týdne v roce pro hodnotu reprezentující datum, a to způsobem určeným standardem ODF OpenFormula a kompatibilním s jinými tabulkovými procesory.

Podporovány jsou dva systémy číslování týdnů:

Systém 1: Prvním týdnem roku, označeným číslem 1, je týden, který obsahuje 1. leden.

Systém 2: Prvním týdnem roku, označeným číslem 1, je týden, který obsahuje první čtvrtek roku. To znamená, že týden číslo 1 kteréhokoliv roku je ten týden, který obsahuje 4. leden. Tento systém spolu s tím, že týden začíná v pondělí, určuje norma ISO 8601.

Syntaxe

WEEKNUM(Číslo [; Režim])

Číslo je vnitřní číselná reprezentace data.

Režim určuje začátek týdne a systém číslování týdnů. Tento parametr je nepovinný, není-li zadán, použije se výchozí hodnota 1.

1 = neděle, systém 1

2 = pondělí, systém 1

11 = pondělí, systém 1

12 = úterý, systém 1

13 = středa, systém 1

14 = čtvrtek, systém 1

15 = pátek, systém 1

16 = sobota, systém 1

17 = neděle, systém 1

21 = pondělí, systém 2 (ISO 8601)

150 = pondělí, systém 2 (ISO 8601, kvůli interoperabilitě s programem Gnumeric)

Příklady

=WEEKNUM(DATE(1995;1;1);1) vrátí 1

=WEEKNUM(DATE(1995;1;1);2) vrátí 52. Začíná-li týden v pondělí, neděle patří do posledního týdne předchozího roku.

=WEEKNUM(DATE(1995;1;1);21) vrátí 52. Týden 1 začíná v pondělí 2. ledna 1995.

=WEEKNUM(DATE(1999;1;1);21) vrátí 53. Týden 1 začíná v pondělí 4. ledna 1999.